Zespół Pieśni i Tańca „Szreniawa”

Zespół Pieśni i Tańca  „Szreniawa” powstał w  2001 roku. Pierwszym  choreografem i opiekunem była pani Małgorzata Wyspiańska-Matysiak. W lipcu 2003 roku do zespołu dołączyły dzieci ze Szkoły Podstawowej z Wir.

W roku 2011 zespół obchodził jubileusz X - lecia dając koncert na terenie Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.Zespół koncertuje na licznych uroczystościach Gminy Komorniki oraz poza jej granicami.

Zespół ma już na swoim koncie ponad 50 koncertów, w tym 2 poza granicami Polski, w Niemczech. 

Od roku 2015 choreografem zespołu jest pani Marzena Howorska. Próby zespołu odbywają się w poniedziałki od godz. 17.30-19.00.w świetlicy  Gminnego Ośrodka Kultury w Szreniawie.Opiekunem zespołu jest pani Izabela Frąckowiak. Zespół finansowany jest ze środków Muzeum w Szreniawie i budżetu Gminy Komorniki.