WOŚP w Gminie Komorniki

XXVIII Finał WOŚP

zagra w Gminie Komorniki

12 stycznia 2020 roku

"Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej"

"Wybór tematu Finału to sprawa, nad którą zawsze pochylamy się długo i w szerokim gronie, konsultując z wybitnymi specjalistami z dziedziny medycyny. Temat, który wybraliśmy na 28. Finał dotyczy niezwykle istotnego, a nieco zapomnianego obszaru w polskiej służbie zdrowia. Widzimy to w dziesiątkach próśb o wsparcie, jakie dostajemy ze szpitali w całej Polsce. Mamy nadzieję, że Polacy po raz kolejny nam zaufają i że wspólnie zbierzemy środki, które pozwolą nam poprawić funkcjonowanie w kolejnej dziedzinie polskiej medycyny" – mówi Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP.

W Gminie Komorniki powołany został sztab 752 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach. Szefem sztabu został Antoni Pawlik. Do współpracy z Wolontariuszami powołana została pani Urszula Kolińska.  

           Zapraszamy Wolontariuszy do współpracy przy XXVIII finale WOŚP

Aby zostać wolontariuszem w Gminie Komorniki należy zarejestrować się online na stronie iwolontariusz.wosp.org.pl .Tam znajdziesz listę sztabów i sztab nr 752/Komorniki/ do którego możesz zgłosić się za pośrednictwem bazy wolontariuszy. Uwaga! Po wysłaniu zgłoszenia będziesz jednak musiał/a udać się do Sztabu, aby potwierdzić dane, które zostały wpisane do formularza.

Zarejestruj się jak najszybciej gdyż ilość miejsc jest ograniczona.Zapraszamy 

 
Historia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Komorniki od 2004r.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  Odbywa się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia każdego roku . W ciągu poprzednich 24 Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny wiele milionów złotych.

Po raz pierwszy WOŚP zagrała w naszej gminie w 2004  roku. To właśnie Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach wsparł ten szczytny cel i założył sztab w swojej siedzibie. Przez te kilka lat na rzecz Fundacji  w Gminie Komorniki pracowało ok. 850 wolontariuszy, a na konto WOŚP z Gminy Komorniki wpłynęło ok. pół miliona złotych.  Wolontariusze  to głównie: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów wraz ze swoimi dorosłymi opiekunami; studenci, panie z kół gospodyń wiejskich, harcerze, osoby prywatne, mieszkańcy. Każdego roku działaniom przyświeca inne hasło, które wskazuje cel zbiórki.  Z roku na rok przybywało chętnych do kwestowania, brania udziału w imprezach towarzyszących takich jak: Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, loterie fantowe, występy artystyczne, zbiórka krwi pod patronatem Gminnego Koła Honorowych Krwiodawców, rozgrywki sportowe. Wśród ludzi dobrej woli, którzy mieszkają na terenie naszej gminy i rozumieją konieczność niesienia pomocy innym i działają w myśl zasady „dobro powraca” są też właściciele firm, którzy przekazują środki na konto fundacji.

W organizacji i przebiegu tego szczególnego dnia pomagają szefowi sztabu: panie z urzędu gminy i Gminnego Ośrodka Kultury pracując przy liczeniu pieniędzy zebranych przez wolontariuszy, dyrektorzy szkół i przedszkoli,  pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w komornikach, Koła Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej, Policja, Straż Gminna, sołtysi i rady sołeckie.

Co roku sztab Gminy Komorniki pod patronatem wójta Gminy Komorniki Jana Brody oraz szefa sztabu  Antoniego Pawlika, w terminie rozlicza całą imprezę, przekazuje podziękowania dla wszystkich darczyńców i  wolontariuszy.

Opracowanie -  mgr Urszula Kolińska

W Gminie Komorniki w roku 2019 podczas  XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano kwotę

  47 715,00 zł oraz 102 USD i 52,27 EURO