Nowiny Komornickie

 

Od 12 grudnia 2019 roku działa również Internetowe wydanie Pisma Samorządowego Gminy Komorniki. Gazetę można znaleźć pod adresem www.nowinykomornickie.pl, gdzie dostępne są aktualne informacje, bieżące problemy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Bieżący numer gazety można znaleźć na stronie: www.komorniki.pl

Nowiny Komornickie, to Pismo Samorządowe Gminy Komorniki, ukazujące się nieprzerwanie od listopada 1990 r. Od 2007 r. Redakcja działa w ramach Gminnego Ośrodka Kultury. Tegoroczne, lipcowo- sierpniowe wydanie miesięcznika sygnuje już 288 numer. To tyleż razy pismo docierało do rąk Czytelników- z najróżniejszymi informacjami na temat Gminy Komorniki, zmian w niej zachodzących, jej rozwoju, polityki inwestycyjnej władz samorządowych, życia społeczno- kulturalnego tutejszej społeczności. Wizerunek naszej małej Ojczyzny dopełniają Jej Mieszkańcy, niezwykłe osobowości, które również prezentowano na łamach „Nowin Komornickich”- promując ich pasje, dzieła, czyny, którymi się wsławili. Nie będzie nadużyciem określenie pisma, jako swoistej kroniki z życia Gminy i zamieszkujących ją osób. 25 lat ukazywania się „Nowin Komornickich” wpisuje się w ćwierćwiecze istnienia samorządności w naszym kraju. W tym czasie redakcją kierowało siedmiu redaktorów naczelnych: p. Alicja Kowalska, Jan Słowiński, Wiesław Wiszowaty, Adam Hippmann, Przemysław Mieloch, Izabela Smolarek i od 10 lat - Violetta Sendecka. Pracę redakcyjną uzupełniało i wspiera niezmiennie przez 25 lat społeczne, czteroosobowe Kolegium Redakcyjne. Pismo we wspomnianym czasie ewoluowało m.in. pod względem nazwy, częstotliwości wydawania, objętości, szaty graficznej. Na samym początku, za czasów pierwszej redaktor naczelnej były to „Komornickie nowiny”- 6- stronicowy dwutygodnik. Rok później, w 1991 r. pismo przybrało formę zeszytowego biuletynu, zatytułowanego „Aktualności”- informator Zarządu Gminy Komorniki. Od kilkunastu lat format pisma jest tożsamy z dzisiejszym wizerunkiem „Nowin Komornickich”, o podobnej zawartości merytorycznej, fotograficznej i reklamowej, przy czym od czterech lat blokowo podawane są informacje odnoszące się do spraw: ogólno- gminnych , oświatowych, związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Treść pisma wzbogacają też stałe rubryki tematycznie związane z działalnością Gminnej Biblioteki, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnej Straży, Policji, Koła Wędkarzy, profesjonalnych porad- prawnych, związanych z rynkiem nieruchomości itp. Od wspomnianego momentu wszystkie wydania są w całości kolorowe, a objętość pisma wynosi 28 stron, chyba, że szczególne wydarzenia wymagają szerszego opracowania, tym samym zwiększenia konkretnego wydania. Prasa lokalna, czym niewątpliwie są „Nowiny Komornickie” to żywy zapis teraźniejszości, na bieżąco odtwarzana codzienność, skrupulatnie tworzona historia tego miejsca i ludzi budujących gminną rzeczywistość. Czas zaciera wiele niuansów, zaś ślad na papierze uruchamia pamięć, wspomnienia, przywołuje zdarzenia, fakty i twarze tych, którzy w zdecydowany sposób tę wspólną historię tworzyli. Mamy zaszczyt czynić te zapisy od dokładnie 25 lat, co sprawia wiele satysfakcji i radości.

Pismo zawiera informacje dotyczące funkcjonowania gminy, szkolnictwa, kultury, ogłoszenia i reklamy.

Bezpłatne. Nakład - 4000 tys. egzemplarzy

Redaktor naczelny - Józef Djaczenko

Redakcja: ul. Młyńska 15.,  62-052 Komorniki tel. 61 8100-657; 601 799 115 dyżury redakcyjne: poniedziałek -  środa -piątk 9.00-13.00.