Koło Gospodyń Wiejskich w Szreniawie

Koło Gospodyń w Szreniawie zostało założone w 1971r. przez Bronisławę Jankowską. Do stałych zadań koła należało organizowanie kursów, zajęć domowych, pokazów gotowania, pieczenia i przyrządzania potraw oraz wykonywania robótek ręcznych, doskonalących techniki haftu i dziewiarstwa ręcznego.

Na spotkania Koła byli zapraszani specjaliści z dziedziny żywienia oraz lekarze, którzy przeprowadzali pogadanki oświatowe z członkiniami Koła. Ponadto współpracowało ono z Kombinatem Państwowego Gospodarstwa Rolnego PGR w Konarzewie, który udostępnił gospodyniom sale na zebrania i kursy, a nawet autokar na wycieczki turystyczne.

W pierwszych latach działalności szreniawskie KGW zasłynęło kursem haftu ukończonym spektakularną wystawą prac, zorganizowaną w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie i nagłośnionym przez ówczesną prasę lokalną. Oprócz typowych zajęć gospodarskich członkinie Koła poświęcały sporo energii „czynom społecznym” i działalności charytatywnej, szczególnie na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W ramach aktywności kulturalnej KGW organizowało wycieczki do ciekawych miejscowości turystycznych: np. do Warszawy w 1979r. i do Kotliny Kłodzkiej w 1980 r.

W 1981 roku Koło obchodziło uroczyście pierwsze dziesięciolecie swojego istnienia. Z tej okazji zorganizowało wiele imprez wraz z innymi KG z całej gminy Komorniki.

W lutym 1986r. ważnym wydarzeniem w działalności szreniawskich gospodyń stał się dziecięcy balik przebierańców, z którego zachowała się w kronice Koła bogata dokumentacja fotograficzna, podobnie jak z obchodów dziesięciolecia. Ostatni w Kronice zapis z czasów „peeselowskich” pochodzi z 1987r. W późniejszych latach działalność Koła zamarła, co prawdopodobnie miało związek z atmosferą nadchodzących zmian ustrojowych.

Szreniawskie Koło Gospodyń z przewodniczącą Ireną Ossowską wznowiło swoją działalność w 2004r. Obecnie kontynuuje tradycję dawnego stowarzyszenia, łącząc swoją działalność z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Komornikach.

Obecnie przewodniczącą koła jest pani Danuta Florczak a Członkinie bardzo aktywnie biorą udział w dożynkach, jarmarkach, festynach i innych uroczystościach na terenie gminy Komorniki.

Spreewald – niemiecka Wenecja


Wycieczka pań z Koła Gospodyń ze Szreniawy do Spreewaldu - niezwykłej krainy, której krajobraz od wieków kształtują wody Szprewy. Na bardzo małym obszarze, rzeka tworzy naturalną deltę śródlądową z kilkuset kilometrowym labiryntem dróg wodnych. Podczas, gdy zwykle na dojazd do pracy, na zakupy lub do transportu większych przedmiotów służy samochód, tutaj, w głębi Spreewaldu nadal wykorzystywana jest tradycyjna łódź. Nie mogłyśmy uwierzyć własnym oczom, gdy widziałyśmy panią listonosz rozwożącą listy łodzią, pogotowie, straż pożarna, policja, czy służby porządkowe (wywóz śmieci) jako środek komunikacji publicznej również wykorzystują łodzie. Wyjątkowi są również mieszkańcy. Spreewald to ojczyzna Serbołużyczan – małego słowiańskiego narodu o przebogatej kulturze i języku, najbardziej zbliżonym do polskiego. Ta wyjątkowa miejscowość słynie z upraw ogórków i przyrządzonymi na różne sposoby z chlebkiem ze smalcem poczęstowano panie na jednej z przystani. Wyprawa choć tylko jednodniowa była przemiła wszystkim paniom towarzyszył dobry humor i fantastyczna pogoda a to najważniejsze. Panie z Koła Gospodyń ze Szreniawy dość często wyjeżdżają również do kin i teatrów.