Koło Gospodyń Wiejskich w Chomęcicach

Koło Gospodyń Wiejskich działa z przerwami od 1950 roku, wówczas Przewodniczącą była Cecylia Malicka. Kursy wyszywania, gotowania, pieczenia, robienia na drutach. Już wtedy KGW pomagało w organizacji Dożynek i innych uroczystości. Działalność koła trwała do 1992, w tym czasie funkcję Przewodniczącej pełniły również Janina Misiaczek i Elżbieta Bartkowiak.

W 2004 roku Chomęcice reaktywowały ponownie Koło Gospodyń Wiejskich a przewodnictwo objęła Dorota Trocha, skarbnikiem wybrano Małgorzatę Michalską a sekretarzem – Domicelę Tomczak. Miejscem spotkań jest Wiejski Dom Kultury „Koźlak’ w Chomęcicach, gdzie KGW organizuje zabawy taneczne, spotkania, wycieczki. Jest współorganizatorem ferii dla dzieci, konkursów na „ Dzień Ziemniaka”. Koło czynnie uczestniczy w spotkaniach integracyjnych kobiet wiejskich z terenu naszej gminy oraz pomaga przy imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach.