Wypoczynek dla dzieci i młodzieży - lato-2017

W roku 2017 Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach będzie realizował następujące formy wypoczynku:

- KOLONIA LETNIA W DARŁÓWKU -7VII-20 VII w Ośrodku Kolonijnym 
            "Urszula"- cena 1000 zł  dla mieszkańca gminy-spoza gminy 1200 zł
- KOLONIA LETNIA W MRZEŻYNIE -21VII-2VIII w Ośrodku Kolonijnym 
            "Bryza"-  cena  1000 zł  dla mieszkańca gminy-spoza gminy 1200 zł
- PÓŁKOLONIE -

- FERIE ARTYSTYCZNO-PRZYRODNICZE-

Więcej informacji w marcu