WOŚP


   W XXVI Finale WOŚP w roku 2018 w Gminie Komorniki zebrano                                kwotę 49 000,00  zł i 145,51 Euro

                     Gratulujemy i dziękujemy.!!!Historia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Komorniki od 2004r.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  Odbywa się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia każdego roku . W ciągu poprzednich 24 Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny wiele milionów złotych.

Po raz pierwszy WOŚP zagrała w naszej gminie w 2004  roku. To właśnie Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach wsparł ten szczytny cel i założył sztab w swojej siedzibie. Przez te kilka lat na rzecz Fundacji  w Gminie Komorniki pracowało ok. 850 wolontariuszy, a na konto WOŚP z Gminy Komorniki wpłynęło ok. pół miliona złotych.  Wolontariusze  to głównie: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów wraz ze swoimi dorosłymi opiekunami; studenci, panie z kół gospodyń wiejskich, harcerze, osoby prywatne, mieszkańcy. Każdego roku działaniom przyświeca inne hasło, które wskazuje cel zbiórki.  Z roku na rok przybywało chętnych do kwestowania, brania udziału w imprezach towarzyszących takich jak: Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, loterie fantowe, występy artystyczne, zbiórka krwi pod patronatem Gminnego Koła Honorowych Krwiodawców, rozgrywki sportowe. Wśród ludzi dobrej woli, którzy mieszkają na terenie naszej gminy i rozumieją konieczność niesienia pomocy innym i działają w myśl zasady „dobro powraca” są też właściciele firm, którzy przekazują środki na konto fundacji.

W organizacji i przebiegu tego szczególnego dnia pomagają szefowi sztabu: panie z urzędu gminy i Gminnego Ośrodka Kultury pracując przy liczeniu pieniędzy zebranych przez wolontariuszy, dyrektorzy szkół i przedszkoli,  pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w komornikach, Koła Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej, Policja, Straż Gminna, sołtysi i rady sołeckie.

Co roku sztab Gminy Komorniki pod patronatem wójta Gminy Komorniki Jana Brody oraz szefa sztabu dyrektora GOK Antoniego Pawlika, w terminie rozlicza całą imprezę, przekazuje podziękowania dla wszystkich darczyńców i  wolontariuszy.

Opracowanie -  mgr Urszula Kolińska