Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej

ZAPROSZENIE 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej serdecznie zaprasza na RAJD ROWEROWY - ZNICZ PAMIĘCI, w dniu 9 listopada 2019 roku  o godzinie 9:00, Zbiórka na pl. Ed. Bojanowskiego w Luboniu . 

ZAPROSZENIE 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na  "DRZWI OTWARTE" do Izby Pamięci TPZK, która mieści przy SP2 w Komornikach, wejście od ul. Polnej w sobotę 23 listopada br., w godzinach 10:00 do 20:00. 

 

Październikowe  spotkanie  TPZK

W niedzielę 6 października o godzinie 15:00 w sali Piwnica  odbyło się nasze comiesięczne zebranie.

Nasze spotkanie  zawsze  rozpoczynam od przywitania i złożenia życzeń  solenizantom  i jubilatom danego miesiąca. W sposób szczególny w tym miesiącu gratulacje otrzymali nasi długoletni członkowie  Krysia i Tadziu Gandeccy, którzy  obchodzili 61 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Tak doniosłym jubilatom  wypada tylko życzyć, aby doczekali w zdrowiu i szczęściu żelaznych godów. Życzenia i gratulacje wraz z okolicznościową laurką otrzymał również nasz przyjaciel Stanisław Maciejewski, który w dniu 4 września obchodził godną rocznicę: swoje 80-te urodziny. Wszyscy zebrani zaśpiewali 100 lat, po czym nastąpiła przerwa na kawę w trakcie, której zebrani przy wspólnym stole mogli uraczyć się wspaniałym tortem o owocowym smaku okazji tak pięknej rocznicy urodzin Kolegi Stanisława.

Dla Towarzystwa ucztowanie rocznic jest zawsze refleksyjne i godne podziwu, ponieważ z wielką radością obserwujemy w jak doskonałych kondycjach i dobrym zdrowiu są nasi jubilaci czy to urodziny czy małżeńskie gody, po prostu nasi przyjaciele doskonale reprezentują senioralne grono. Wręcz świecą przykładem i na pewno skrywają jakąś tajemnicę, jak można oszukać czas a tym samym biologiczny kalendarz. BRAWO!!!

Kolejnym powodem do uśmiechu na twarzy jest fakt, że nasze grono powiększyło się o kolejne dwie osoby. I tak oto oficjalnie, bo poprzez wręczenie naszych członkowskich legitymacji powitaliśmy w naszych szeregach dwie koleżanki: Jankę Jarmużek i Weronikę Kaczmarek.

 Po krótkiej kawowej przerwie nasz były prezes TPZK Bogdan Czerwiński  przedstawił historię Tablicy Ofiar Poległych Mieszkańców w czasie II wojny światowej, która 23 września, 30 lat temu, została zawieszona na jednej ze ścian okalającego muru komornickiego Kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła. Wówczas inicjatorami założenia tablicy było TPZK, przede wszystkim  nieżyjący Koledzy Stanisław Nowak, Antoni Jakubowski, Benedykt Wieloch oraz obecny Kolega Bogdan Czerwiński, na którego wsparcie i historyczną wiedzę możemy liczyć od początku istnienia TPZK, jego zażywna energia ciągle zaraża lokalnych pasjonatów Komornickiej historii. Warto podkreślić, że TPZK pamięta o każdej rocznicy upamiętnienia Poległych mieszkańców, dlatego i tym razem symboliczne światło, znicz pod tablicą zapalili Koledzy  Bogdan Czerwiński i Mirosław Wieloch.

W dalszej części zebrania poinformowałam zebranych o możliwości głosowania na projekt Budżetu Obywatelskiego. W tym roku TPZK bierze czynny udział w możliwości jakie daje nam tzw. finansowanie partycypacyjne, czyli demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w konkretnej gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Nasz projekt związany jest z upamiętnieniem  poetyckiej twórczości założyciela TPZK Stanisława Nowaka. Głosowanie będzie w dniach od 15 października do 29 października. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Komorniki. Dlatego Moi Szanowni Przyjaciele i Sympatycy TPZK od dnia 15 października bardzo proszę o pełną mobilizację w sprawie głosowania na nasz pomysł w Budżecie Obywatelskim.

Naszym jubilatom oraz nowym członkom TPZK jeszcze raz życzę zdrowia, błogosławieństwa bożego na długie lata życia. A Was Kochani przyjaciele zapraszam na następne zebranie w dniu 10 listopada tradycyjnie w sali Piwnica o godzinie 15:00.

                                                                                                                                                                 Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                               Barbara Turowska  prezes TPZK

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej istnieje od 1978 r. Pierwszym prezesem TPZK został długoletni nauczyciel komornickiej szkoły, regionalista, Stanisław Nowak. Funkcję tę sprawowali: Jan Pinczak, Bogdan Czerwiński, Antoni Jakubowski. Obecnie prezesem jest Barbara Turowska. Mottem TPZK jest przesłanie Stanisława Nowaka: „Ziemia Komornicka żywi i leczy”. Celem działalności jest kształtowanie kierunków oraz metod działalności społeczno-kulturalnej w Gminie Komorniki, opieka nad tradycjami kulturalnymi, zabytkami, folklorem Komornik i okolicy, dbałość o estetykę i opieka nad miejscowym środowiskiem naturalnym. Patronem TPZK jest ks. Franciszek Ksawery Malinowski – wybitny proboszcz komornickiej parafii w latach 1853-1881, patriota i językoznawca, uczestnik Powstania Listopadowego, propagator nowych technologii w rolnictwie, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Teatru Polskiego w Poznaniu. Towarzystwo od 1993 roku przyznaje medal jego imienia, osobom działającym na rzecz kultury regionalnej. W 2003 r. z inicjatywy TPZK otwarto Ogród Pamięci w Komornikach, symboliczne miejsce upamiętniania historii Ziemi Komornickiej. W 2008 r. Wójt Gminy Komorniki Jan Broda wyróżnił TPZK nagrodą: „ BENE MERITUS – Szczególnie zasłużony”, za 30 lat dbałości o zachowanie kultury, folkloru i ochrony zabytków. Towarzystwo prowadzi działalność monograficzną, udziela się w konferencjach popularno-naukowych. Przynależność do TPZK jest dobrowolna, a członkostwo honorowe. W 2010 roku jednej z ulic w Komornikach nadano imię Stanisława Nowaka.

 
90-LECIE URODZIN 
STANISŁAWA NOWAKA 
 
90 URODZINY STANISŁAWA NOWAKA-2005
Otwarcie Izby Pamięci TPZK-2015r