Pracownia plastyczna dla dorosłych-Dom Kultury "Remiza" w Plewiskach