Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach 62-052 Komorniki
ul. Stawna 7/11
61 8107 449
goksekretariat@wp.pl
godziny przyjęć od pn-pt od 9-17.
Numer konta bankowego
BANK PEKAO S.A. I O/ Poznań
97 1240 1747 1111 0010 0184 0466

Dyrekcja:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Antoni Pawlik

W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje

w środy w godz.13 15 -16 15.