Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach 62-052 Komorniki ul. Stawna 7/11 61 8107 449  sekretariat@gokkomorniki.pl
godziny przyjęć od pn-pt od 9-17. Numer konta bankowego BANK PEKAO S.A. I O/ Poznań 97 1240 1747 1111 0010 0184 0466

Dyrekcja: p.o. dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach

Andrzej Trzeciak tel. 604 909 129

napisz maila