Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach 62-052 Komorniki
ul. Stawna 7/11
61 8107 449
 sekretariat@gokkomorniki.pl

godziny przyjęć od pn-pt od 9-17.
Numer konta bankowego
BANK PEKAO S.A. I O/ Poznań
97 1240 1747 1111 0010 0184 0466

Dyrekcja:

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

                     w Komornikach

                     Andrzej Trzeciak

                     tel. 604 909 129