Klub Miłośników Historii Lokalnej

Klub 
Miłośników Historii Lokalnej

W dniu 30 kwietnia 2016 r. w Domu Kultury „Nad
Wirynką” w Łęczycy odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej Klubu Miłośników
Historii Lokalnej. Obecni byli: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach,
Antoni Pawlik, Wiktor i Ryszard Cegiołka z Łęczycy ,
Grażyna i Henryk Kosmowscy, Helena Nowaczyńska i Krystyna Nowak-Górska.

Głównym celem działalności będzie m. innymi odkrywanie i propagowanie historii
naszego regionu. Zapraszamy do klubu osoby  zainteresowane   historią naszego regionu aby wspólnie analizować historię naszej Małej Ojczyzny.Spotkania Klubowiczów odbywają się w III /trzeci/wtorek miesiąca w Domu Kultury w Łęczycy.Zapraszamy.

 Korespondencję,zdjęcia i ciekawostki  dotyczącej historii naszej gminy prosimy kierować na adres:< krystyna.gok@onet.pl>

NASZE  SPOTKANIA

W
dniu 14 czerwca 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Klubu Miłośników
Historii Lokalnej powstałego przy GOK Komorniki. Wśród stałych bywalców
pojawiają się nowe osoby.

Tematem
spotkania i zagorzalej dyskusji była osoba św. Rocha, jego życiorys i historia
związana z figurką jego postaci, która kiedyś stała w Komornikach. 

Kolejnym
punktem programu był „Czerwiec 56”. Odczytaliśmy artykułów prasowy dot. tego
zdarzenia i jednego z mieszkańców gminy Komorniki. Ciekawe są relacje osób,
które przeżyły ten okres i mają swoje spostrzeżenia, opinie i wspomnienia na
ten temat.

Na pewno jednym z tematów następnych spotkań będą
wydarzenia z  1.09.1939 roku.

W dniu 27 września 2016 roku odbyło się powakacyjne spotkanie klubowiczów.Maria Sikorska zaprezentowała historię kapliczek i krzyży przydrożnych znajdujących się w Parafii Wiry.Następnie omówiono przygotowania do jubileuszu 720 lecia lokacji Komornik który będzie w roku 2017.

                                                                                                                                              Krystyna Górska


Herb Gminy Komorniki
Kapliczka przydrożna NMP w Komornikach
Kapliczka przydrożna w Rosnówku / widok z 2005 r./
Prom na rzece Warcie w Kątniku-zdj ze zbiorów Wiktora Cegiołki