Klub Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych

„SĄ TYLKO DWA RODZAJE LUDZI:

CI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ZNACZKI TURYSTYCZNE

ORAZ CI, KTÓRZY DOPIERO ZACZNĄ TO ROBIĆ."
 

To motto przewodnie nowo powstałego Klubu Kolekcjonerów  Znaczków Turystycznych  przy Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach. Pierwsze spotkanie odbyło się 29 września 2016 roku w Sali "PIWNICA". Inauguracji dokonał Dyrektor GOK p. Antoni Pawlik. Pokaźne grono "znaczkomaniaków" z terenu gminy Komorniki i okolic, obecnych, wyraziło wdzięczność za umożliwienie spotkań w stałym miejscu.

Kolekcjonerzy to grupa ludzi "pozytywnie zakręconych", aktywnych i lubiących turystykę w różnych formach - połączoną z ciekawym zwiedzaniem zabytków. Z punktu widzenia wieku to dzieci i młodzież, studenci, osoby w średnim wieku i seniorzy. Często całe rodziny lub pary. 

Przebywanie na łonie natury, wspólne spędzanie czasu na zwiedzaniu zabytków i zdrowym stylu życia - to atrybuty kolekcjonowania.

Kolejne spotkania odbędą się w każdy IV czwartek miesiąca w Sali "PIWNICA" z tyłu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach, ul. Stawna, o godz. 18.00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem.

Krystyna Nowak-Górska (krystyna.gok@onet.pl)

 

               

 

KLUBOWE NOWINKI...

 

To wydarzyło się naprawdę... (08.06.2019 roku)

Pierwszy raz w historii Znaczka Turystycznego Kolekcjonerzy porządkowali miejsce znaczkowe - chyba, że o czymś nie wiem.

Od połowy ubiegłego roku członkowie Klubu Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych w Komornikach starali się w różnych instytucjach o pozwolenie na uporządkowanie terenu i wycięcie "samosiejek" z sąsiedztwa Ceglanego Mostu Łukowego w Wirach.

Dzięki przychylności Dyrekcji PKP w Poznaniu uzyskaliśmy zgodę na prace i już nic nie stało na przeszkodzie, aby dokonać niemożliwego. Cała akcja nie powiodłaby się, gdyby nie nawiązazana współpraca z p. Sołtys wsi Wiry oraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wir. Ta pomoc była bezcenna, jesteśmy Waszymi dłużnikami. Sami niewiele zrobilibyśmy. Dziękujemy!!!

Kolekcjonerów zapraszamy do obserwowania postępów w dalszych pracach porządkowych i nie tylko. Stowarzyszenie Przyjaciół Wir ma już określone plany na przyszłość. Życzymy powodzenia. (k)