Klub Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych

„SĄ TYLKO DWA RODZAJE LUDZI:

CI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ZNACZKI TURYSTYCZNE

ORAZ CI, KTÓRZY DOPIERO ZACZNĄ TO ROBIĆ."
 

To motto przewodnie nowo powstałego Klubu Kolekcjonerów  Znaczków Turystycznych  przy Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach. Pierwsze spotkanie odbyło się 29 września 2016 roku w Sali "PIWNICA". Inauguracji dokonał Dyrektor GOK p. Antoni Pawlik. Pokaźne grono "znaczkomaniaków" z terenu gminy Komorniki i okolic, obecnych, wyraziło wdzięczność za umożliwienie spotkań w stałym miejscu.

Kolekcjonerzy to grupa ludzi "pozytywnie zakręconych", aktywnych i lubiących turystykę w różnych formach - połączoną z ciekawym zwiedzaniem zabytków. Z punktu widzenia wieku to dzieci i młodzież, studenci, osoby w średnim wieku i seniorzy. Często całe rodziny lub pary. 

Przebywanie na łonie natury, wspólne spędzanie czasu na zwiedzaniu zabytków i zdrowym stylu życia - to atrybuty kolekcjonowania.

Kolejne spotkania odbędą się w każdy IV czwartek miesiąca w Sali "PIWNICA" z tyłu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach, ul. Stawna, o godz. 18.00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem.

Krystyna Nowak-Górska (krystyna.gok@onet.pl)

 

               

 

KLUBOWE NOWINKI...

SPOTKANIE WYJAZDOWE KLUBOWICZÓW
Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach, w dniu 12.04.2019 roku, odbyło się wyjazdowe spotkanie integracyjne członków Klubu Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych w Komornikach.
Dzięki koledze Jerzemu - pracownikowi WPN - dowiedzieliśmy się wielu interesujących, mało znanych ciekawostek na tematy dotyczące Parku oraz mieliśmy możliwość zwiedzić Muzeum Przyrodnicze. 
Przy ognisku i  pieczonych kiełbaskach długo trwały "znaczkowych" rozmowy". Wielkim powodzeniem cieszyły się materiały promocyjne dot. WPN i nie tylko.

Serdeczne podziękowanie dla Pana Dyrekora Wielkopolskiego Parku Narodowego za umożliwienie tego spotkania.

Krystyna Nowak-Górska