Klub Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych

„SĄ TYLKO DWA RODZAJE LUDZI:

CI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ZNACZKI TURYSTYCZNE

ORAZ CI, KTÓRZY DOPIERO ZACZNĄ TO ROBIĆ."

To motto przewodnie nowo powstałego Klubu Kolekcjonerów  Znaczków Turystycznych  przy Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach. Pierwsze spotkanie odbyło się 29 września 2016 roku w Sali "PIWNICA". Inauguracji dokonał Dyrektor GOK p. Antoni Pawlik. Pokaźne grono "znaczkomaniaków" z terenu gminy Komorniki i okolic, obecnych, wyraziło wdzięczność za umożliwienie spotkań w stałym miejscu.

Kolekcjonerzy to grupa ludzi "pozytywnie zakręconych", aktywnych i lubiących turystykę w różnych formach - połączoną z ciekawym zwiedzaniem zabytków. Z punktu widzenia wieku to dzieci i młodzież, studenci, osoby w średnim wieku i seniorzy. Często całe rodziny lub pary. 

Przebywanie na łonie natury, wspólne spędzanie czasu na zwiedzaniu zabytków i zdrowym stylu życia - to atrybuty kolekcjonowania.

Kolejne spotkania odbędą się w każdy IV czwartek miesiąca w Sali "PIWNICA" z tyłu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach, ul. Stawna, o godz. 18.00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem.

Krystyna Nowak-Górska (krystyna.gok@onet.pl)

 

        
      

KLUBOWE NOWINKI...

CERTYFIKAT DLA KOMORNIK...
To już czwarty rok ogłoszony został plebiscyt na "Najładniejszy Znaczek Turystyczny". W 2017 roku, ze 132 znaczków turystycznych, w dwóch turach głosowanie wygrał znaczek No. 392 - CEGLANY  MOST ŁUKOWY W WIRACH. 
Wiadomość dotarła niespodziewanie i nikt nie widział jakie będą następstwa tego wydarzenia.
Uroczyste wręczenie certyfikatu "Znaczek Roku" wyznaczyliśmy na 22 marca 2018 roku (IV czwartek miesiąca o godz. 18.00). Władze Gminy reprezentowali: Sekretarz Gminy p. Olga Karłowska, Przewodniczący Rady Gminy p. Marian Adamski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury p. Antoni Pawlik, Kierownik GOK p. Karolina Kuster, Sołtys wsi Wiry p. Dominik Występski oraz członkowie i sympatycy Klubu Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych w Komornikach. Firmę Znaczki Turystyczne Sp. z o.o. reprezentował p. Hubert Adamek. Obecnych było ok. 30 osób.
Wielkanocny wystrój stołu został zdominowany elementami dotyczącymi znaczków, a wymowne, okolicznościowe foto nadruki na tortach świadczyły o randze tego spotkania. 
Po przywitaniu zaproszonych gości i przedstawieniu historii znaczka turystycznego w Gminie Komorniki nastąpiło uroczyste wręczeni władzom Gminy certyfikatu "Znaczek Roku" przez p. Huberta Adamka, który przedstawił kulisy głosowania. 
Po toaście przyszedł czas na zdjęcia upamiętniające to święto. Wszyscy chętnie pozowali.
Goście mieli możliwość zapoznać się z ideą znaczków turystycznych i techniką ich powstawania. Kolekcjonerzy chętnie opowiadali o swojej pasji i podróżach krajowych i zagranicznych szlakiem znaczka turystycznego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim kolekcjonerom, którzy głosowali na CEGLANY MOST ŁUKOWY W WIRACH.

Krystyna Nowak-Górska