Klub Filmowy

Klub Filmowy w WDK „Koźlak” jest otwarty dla miłośników sztuki filmowej, którzy pragną pogłębić swoje wiadomości w tej dziedzinie i chcą brać czynny udział w popularyzowaniu zjawisk artystycznych. 

 Projekcje filmowe na naszych comiesięcznych spotkaniach poprzedzone są fachową prelekcją i zakończone dyskusją. Przy filiżance kawy lub herbaty, wspaniałej kameralnej atmosferze gwarantujemy filmy o wysokich walorach artystycznych. Koordynatorem projektu jest Dorota Trocha natomiast prelekcje i dyskusje prowadzone są przez Martę Turowską. Wszystkich miłośników dobrego, wartościowego kina zapraszamy w trzecią środę miesiąca o godzinie 19:00.

'' W rolę królowej Wiktorii
wciela się wielka Judi Dench. W reżyserii Stephena Frearsa to historia
niezwykłej przyjaźni, jaka połączyła brytyjską królową Wiktorię z Abdulem
Karimem, indyjskim muzułmaninem, który towarzyszył jej i służył przez ostatnie
15 lat panowania królowej. Wiktoria nadała mu tytuł "munshi",
sekretarza, ale także nauczyciela. Platoniczna relacja łącząca oboje była
źródłem plotek i niepokoju na brytyjskim dworze. Spekuluje się, że to dzięki
wpływowi Abdula Karima polityka zagraniczna kraju i silny, bezkompromisowy
charakter królowej uległy złagodzeniu.''