Rowerowych rajd gwiaździsty do sanatorium w Ludwikowie k. Mosiny

Data wydarzenia: 
17.05.2015

Fundacja Pro Bike & Dance wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Komornikach, Klubem Turystyki Rowerowej .Ogniwo’ z Poznania. Konarzewskim Towarzystwem Turystycznym i Sekcją Rowerzystów Miejskich Poznań zaprasza turystów rowerowych w niedzielę 17 maja 2015 r. na rajd gwiaździsty do sanatorium górskiego w Ludwikowie. Trasy są z:
1. Lubonia - o godz. 10:00 sprzed LOSiR-u przy ul. Kołłątaja 2 - Nadwarciańskim Szlakiem Rowerowym - ok. 17 km kierownik trasy: Iwona Cerba
2. Komornik - o godz. 10:00 z .Ogrodu pamięci' - przez Wielkopolski Park Narodowy - ok. 14 km kierownik trasy: Edward Mączyński
3. Konarzewa - o godz. 9:30 z pętli autobusowej-przez Wypalanki. Trzebaw, Górkę - ok. 18 km kierownik trasy: Wanda Dutka
4. Poznania „Ogniwo" - o godz. 10:00 z przejazdu kolejowego Junikowo - „Grajzerówką- - ok. 20 km kierownik trasy: Zdzisław Szreder
5. Poznania Sekcja Rowerzystów Miejskich - o godz. 9:00 z Parku Solackiego - Skórzewo - Chomęcice - Rosnowko - Wielkopolski Park Narodowy- ok. 30 km
kierownik trasy: Sylwia Wieczorek
6. dowolna
Na mecie rajdu na Osowej Górze otwartej od 12:00 do 13:30 na uczestników będzie czekała grochówka oraz losowanie upominków. Po posiłku uczestniczy udadzą się na zwiedzanie górskiego sanatorium Ludwikowo: przejście przez park, dom dyrekcji, budynek sanatoryjny z lat 20-tych XX w. Oprowadzać będzie historyk i regionalista Pan Maciej Krzyżański.
Koszt udziału w rajdzie 10,00 zł - grochówka, oprowadzanie i upominki - płatny u kierowników tras na starcie.
Zgłoszenia imienne udziału w rajdzie do 13 maja z podaniem numeru trasy na adres e-mail: iwona.cerba@rower- power.pl lub tel. 794 700 333. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby dorosłe. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w rajdzie w kaskach i tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów. Każdy uczestniczy w rajdzie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie we własnym zakresie. Powrót z rajdu na własną rękę.
Patronat i fundator upominków: Fundatorzy upominków:
Starosta Poznański Jan Grabkowski Urząd Miejski w Mosinie Boutique rowerowy ROWER-POWER
MOSINA