RODO-

Data wydarzenia: 
25.05.2018

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45 WE z dnia 27 kwietnia 2016 r.zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przechowywane zgodnie z ww.przepisami.Celem spełnienia wymogów RODO zamieszczamy następujący obowiązek informacyjny.

Kto
jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem
Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach ul. Stawna
7/11 3, 62-052 Komorniki

 

Z
kim się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Kontakt z
naszym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy mailowo pod adresem
inspektor@rodo-krp.pl

 

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałeś
je nam podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego, osobistego w
siedzibie naszej firmy.

 

Czy musisz nam podać swoje dane
osobowe?

Tak.
Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług niezbędne jest podanie poniżej
wyszczególnionych danych osobowych w zakresie:


-       

nazwiska i imiona,


-       

adres zamieszkania lub
pobytu,


-       

numer ewidencyjny PESEL,


-       

Numer Identyfikacji
Podatkowej,


-       

numer telefonu,


-       

nazwa firmy,


-       

faks,


-       

adres,


-       

e-mail.

W
przypadku niepodania powyższych danych nie będziemy mogli zawrzeć umowy i tym
samym świadczyć Tobie naszych usług lub też informowania o wydarzeniach artystycznych.

Dodatkowo
możemy wymagać podania danych osobowych wynikających z przepisów prawa (w
szczególności prawa podatkowego).

 

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane
osobowe?

 1. Przetwarzamy
  je w związku z realizacją zawartej umowy.

 2. Przepisy
  prawa, w szczególności prawo podatkowe, zobowiązują  nas do
  przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wystawiania faktur oraz
  innych dokumentów księgowych.


3.      

Realizując nasz prawnie uzasadniony cel wykorzystujemy Twoje dane
do:


-       

informowania Cię o naszych
najnowszych ofertach, promocjach i wydarzeniach artystycznych,


-       

organizacji programów, konkursów
oraz akcji wypoczynku, w których możesz wziąć udział,


-       

windykacji należności i
prowadzenia postępowań sądowych,


-       

celów archiwizacyjnych.

 1. Za Twoją wyraźną zgodą przetwarzać możemy dane w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia
  danych ze stron www, aplikacji mobilnych.

 

Jakie są Twoje
prawa?

Zapewniamy
Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z
uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa
do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażonej
zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli
chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z naszym
Inspektorem Danych Osobowych.

Informujemy
także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje
dane udostępniamy podmiotom współpracującym z nami w ramach świadczenia usług
zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne (w tym poczta, firmy
kurierskie).

 

Przez jaki okres przetwarzamy Twoje
dane?

Twoje
dane przetwarzane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu a także po jego
ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego,
rachunkowego, oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych
roszczeń. Okres ten nie będzie dłuższy niż 10 lat licząc od początku roku
kalendarzowego następującego po dniu zakończenia umowy.

 

 

 

                                                                             
                    Administrator