Regulamin uczestnictwa w spektaklach i innych wydarzeniach organizowanych przez GOK w Komornikach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa sars-CoV-2