Rajd pieszy "Zalewy Nadwarciańskie" z Łęczycy

Data wydarzenia: 
21.07.2019

Kilka słów po rajdzie „Zalewy Nadwarciańskie” (21.07.2019 r.)

Pomimo zapowiedzi synoptyków o deszczowej i burzowej pogodzie, 40 osób zgłosiło się na starcie kolejnego spaceru. Wyruszyliśmy z Domu Kultury „Nad Wirynką”. Skierowaliśmy się w stronę Kątnika, gdzie lubimy robić dłuższe postoje, czasami ktoś opowie coś na temat tego miejsca, ale tym razem była to tylko przerwa na odpoczynek.

Po chwili relaksu poszliśmy ścieżką do koryta starej Warty i rozlewisk. Obszar ten o powierzchni 5,2 ha jest ściśle chronionym, z naturalnymi zbiorowiskami  roślinnymi m. innymi występują tu łąki turzycowe, trzęślicowe i zarośla wierzbowe. Często podtapiane tereny sprzyjają bytowaniu rzadkich gatunków ptaków takich jak: zimorodki, rycyki, brodźce piskliwe, remizy i łabędzie nieme. Obecność bobra europejskiego też dawała się zauważyć, szczególnie ucierpiały podgryzione dęby, ale już od ub. roku bobry przeniosły się w inne miejsce. To podobno naturalne zachowanie.

Na tym obszarze znajdują się pomniki przyrody. Na uwagę zasługuje 200-letnia sosna zwyczajna o pierśnicy (obwód pnia drzewa na wys. 130 cm) 115 cm rosnąca przy ujściu Wirynki do Warty oraz grupa ośmiu dębów szypułkowych również ok. 200-letnich, o wysokości ponad 20 m, rosnących w pobliżu „Zalewów Nadwarciańskich”. Może na kolejnym rajdzie w tym rejonie spróbujemy je odszukać?

Piękna słoneczna pogoda i świeże powietrze sprawiły, że doszliśmy do Puszczykowa. Chwila refleksji na przejeździe kolejowym, gdzie do dziś palą się znicze i ścieżką rowerowo-pieszą udaliśmy się na metę do Łęczycy. Przeszliśmy 9 km.

Tutaj czekała nas niespodzianka. Stoły wystawione na zewnątrz, pączki i kawa na stołach a kierownik DK p. Jacek Wietrzykowski osobiście doglądał kiełbasek. Były pyszne. Dziękujemy!!!

 

UWAGA!!! Zapraszamy na kolejny rajd „W środku lata”, który odbędzie się 4.08.2019 roku. Zbiórka przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach o godz. 10.00