Oświadczenie rodziców lub opiekunów dotyczące Covid-19