Noworoczne spotkania z seniorami w gminie Komorniki

Data wydarzenia: 
30.01.2020

Cykl noworocznych spotkań z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka

W styczniu 2020  na terenie 7 obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach w Rosnówku, Głuchowie, Szreniawie, Plewiskach, Komornikach, Łęczycy i Wirach odbyły się spotkania noworoczne powiązane z Dniem Babci i Dziadka.

Organizatorami i gospodarzami tych pięknych wydarzeń byli: Gminny Ośrodek Kultury, sołtysi i radni sołectw poszczególnych wsi, Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolnicze przedstawiciele Rady Gminy i wójt Jan Broda.

Wszystkie spotkania rozpoczynały się od życzeń dla seniorów. Składając życzenia wójt Gminy Komorniki Jan Broda podkreślał znaczący ich wpływ na rodzinę i gminę i życzył im zdrowia i powodzenia. Przewodniczący Rady Gminy Marian Adamski powiedział, że władze gminy myślą o nich, czego dowodem jest uchwalenie w ubiegłym roku Polityki Senioralnej dla Gminy Komorniki na lata 2020-2025 i powołanie koordynatora ds. polityki senioralnej Urszuli Mojsiej, która przedstawiała misje tej polityki. Życzenia także przekazywali  Sekretarz Gminy Olga Karłowska i wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Wiśniewski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Adam Padła.

Uroczystości  z okazji Dnia Babci i Dziadka  były okazją nie tylko do składnia życzeń ale do spotkania artystyczno-tanecznego.

14 stycznia  w Domu Kultury „Klub” w Rosnówku,  w świąteczny nastrój  seniorów wprowadził Sołtys Rosnówka i Walerianowa Krzysztof Ratajczak, który zaprezentował ciekawą historię Szkoły Podstawowej w Rosnówku, od jej powstania w 1923 roku po dzień dzisiejszy. Goście dużo uwagi poświęcili towarzyszącej wystawie. Była ona  zorganizowana wspólnymi siłami: głównie przez sołtysa Rosnówka i Walerianowa Krzysztofa Ratajczaka,  przedstawicieli Rady Sołeckiej, pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach oraz licznych  mieszkańców, bo to od nich uzyskano  wszelkie informacje, zdjęcia i przedmioty, które pojawiły się na wystawie. Wiele wiadomości, zdjęć i filmów zostało uzyskanych  od ówczesnego dyrektora szkoły Pana Stanisława Mytko. 
Niezwykłym zainteresowaniem cieszyły się także krótkie filmiki z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, na  których seniorzy zobaczyli siebie lub członków swojej rodziny.

15 stycznia w Domu Kultury „Dworek”  w Głuchowie spotkanie uświetniły dzieci z Przedszkola Artystycznego Picasso - wykonując  układy taneczne i piosenki. Marta Torebko i Izabela Frąckowiak wykonały repertuar świąteczny: kolędy oraz piosenki autorstwa  Marty Torebko a Krzysztof Bździel - zagrał na pianinie utwory  w klimacie świąt, kolędy świata oraz polskie te mniej znane.

17 stycznia w Świetlicy Wiejskiej w Szreniawie w noworoczny nastrój  uczestników spotkania wprowadziły  dzieci z przedszkola samorządowego SŁONECZKO ze Szreniawy. Spotkanie  otworzyli z ramienia Domu Kultury w Szreniawie  Izabela Frąckowiak, sołtys Władysław Kwaśniewski oraz Zdzisław Wleklak - prezes PCK przy Urzędzie Gminy Komorniki, który jest rekordzistą, gdyż oddał generalnie najwięcej krwi bo aż 62 litry.

Pozostając w podniosłej atmosferze życzeń i refleksji zebrani wysłuchali Leona  (pianino) oraz przepięknych śpiewów Marty Torebko i Izabeli Frąckowiak, która także zorganizowała to wspaniale spotkanie. Dużym zaskoczeniem a zarazem niespodzianką dla gości było uhonorowanie najstarszych mieszkańców Szreniawy:  Pana  Ignacego Jasińskiego oraz Pani Gabrieli Majdan. Wyróżniona została także nasza organizatorka Iza Frąckowiak,  co było dla niej miłym zaskoczeniem. Przedstawiciele naszej policji złożyli nie tylko serdeczne życzenia, ale także przestrzegali seniorów przed oszustami na tzw. policjanta. Prosili seniorów, aby  zwracali większą  uwagę na obce twarze.

Dalsza część spotkania to była już integracja międzypokoleniowa, prawdziwa miłość dziadków z wnuczkami oraz pląsy seniorów.

21 stycznia w Domu Kultury „Remiza” w Plewiskach wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach, Jaśmina Kondracka zaśpiewała piosenkę Anny Jantar, a grupa Teatru Tańca Moniki Kondrackiej działającej przy DK Remiza przedstawiła  improwizację "Sen". Ciato upiekło Koło Gospodyń z Plewisk,a w rytm taneczny seniorów wprowadził DJ Zenon Guzek, pracownik GOK.

22 stycznia w Dzień Dziadka w niecodzienny klimat Seniorów z Komornik wprowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach Adam Padła. Część artystyczną uświetnił zespól wokalny Komorniczanie, następnie zaśpiewał zespół wokalny Aspirynki. Przepiękny koncert dała solo, bosa  Kova - Agnieszka Kowalczyk, piękna wiolonczelistka, wykonując wspaniałe utwory na elektrycznej wiolonczeli.  Duet Iza & Marta zaśpiewał cztery utwory o kobietach, ostatni z nich „Rie” był niespodzianką dla dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach, Adama Padła, który został poproszony przez wokalistki o improwizację taneczną do tego utworu, a następnie zaanimował do tańca przybyłych seniorów.

W czwartek 23 stycznia Jacek Wietrzykowski w Domu Kultury „Nad Wirynką” w  Łęczycy poprowadził Zespół  artystyczny „Aspirynki”, który  śpiewał piosenki biesiadne, kabaretowe oraz elementy muzyki pop, piosenkę przedwojenną i arię operetkową. Grupa Pauliny Kokot dała natomiast pokaz tańca Zumby.

24 stycznia w Domu Kultury w Wirach program artystyczny przedstawiły dzieci z przedszkola "Wesoła Kraina" w Wirach -  grupa Chochliki z panią Celiną i Dorotką. Ciasto na spotkanie podobnie jak w Plewiskach  upiekły Panie z  Koła Gospodyń z Wir, było wyśmienite!!!

Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować Władzom Gminy, które od wielu lat kultywują tradycję noworocznych spotkań z seniorami. Okazuje się, że spotkania te dostarczają mnóstwo dobrych emocji oraz stanowią inspirację do dalszych kontaktów.

 

Dziękujemy szczególnie wszystkim, którzy włożyli  swój trud i pomogli zorganizować te spotkania, międzypokoleniowe,  zaczynając od  koordynatorów  filii Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach pań: Pauliny i Elżbiety Heigelman, Anny Jankowskiej, Izabeli Frąckowiak, Marii Stangierskiej, Karoliny Kuster, Justyny Ciesiółki i pana Jacka Wietrzykowskiego, którzy realizowali swoje i sołtysów pomysły oraz byli otwarci na każde sugestie  dyrektora Adama Padła,  a także osobom, które regularnie w tych spotkaniach uczestniczą czyli seniorkom i seniorom. Do zobaczenia za rok!

Urszula Mojsiej

Koordynator ds. polityki senioralnej