Konkurs "Modernizacja Roku"

Data wydarzenia: 
29.07.2020

Centrum Tradycji i Kultury Gminy Komorniki

w finale

Konkursu o nagrodę Modernizacja Roku & Budowa XXI w

 

 

Do prestiżowej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w Gmina Komorniki zgłosiła swoją najnowszą inwestycję Centrum Tradycji i Kultury Gminy Komorniki. 

 

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami, a także propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego. Odważna, ciekawa i oryginalna bryła obiektu oraz przyjazny teren wokół przyciągają uwagę mieszkańców, turystów i architektów. 

 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego i Targi Pomorskie Sp. z o.o. Laureatów wybierze niezależne jury, wizytujące każdy obiekt startujący w finale. 

 

Gmina Komorniki jest finalistą tego konkursu, w którym swoje nagrody przyznają też internauci. Zachęcamy do udziału w tym głosowaniu. Termin upływa 3 sierpnia 2020. Można oddać 1 głos dziennie.

 

Głosować na CTK w Komornikach można klikając na poniższy link:

http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1691/object/2177/budowa-centrum-tradycji-i-kultury-komorniki