"Karta Seniora" uchwalona.

Data wydarzenia: 
04.07.2020

 

25.06.2020 

Rady Gminy podjęła uchwałę

w sprawie przyjęcia programu

"Komornicka Karta Seniora",

który jest elementem

Polityki Senioralnej gminy.

 

Cele Programu:

  • poszerzenie dostępu seniorów do dóbr kultury, sportu i rozrywki
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku seniora
  • podniesienie aktywności i sprawności seniorów
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów
  • podniesienie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Korzyści Programu:

  • systemu zniżek, ulg i rabatów oferowanych przez instytucje publiczne z terenu gminy (GOK, GOSiR, Biblioteka) na organizowane przez siebie wydarzenia (zniżki od 20% do 50%)
  • zniżek będą też udzielały podmioty prywatne, które przystąpią do Programu w roli partnera, lista jest otwarta

Kto może skorzystać z Karty Seniora?

Program jest skierowany do osób, które ukończyły 60 rok życia i stale zamieszkują Gminę Komorniki oraz rozliczają tu swoje podatki.

Jak zdobyć Kartę Seniora?

Karta jest kartą imienną, z indywidualnym numerem, ważna jedynie z dokumentem tożsamości. 

Wydawana będzie:

  • na wniosek,
  • bezterminowo
  • bezpłatnie.

Wnioski będą przyjmowane w tradycyjnej, papierowej formie w Urzędzie Gminy Komorniki jak również w formie elektronicznej.

 

Szczegółowe informacje o programie można śledzić będziemy udzielać na stronie www.komorniki.pl. lub dzwoniąc do jednej z poniższych osób:

Kamila Polowy

Referat Oświaty i Spraw Społecznych

tel. 61 8100 695

 

Urszula Mojsiej

Koordynator ds. seniorów

tel. 61 8 107 449

 

W załączonych plikach znajduje się analiza zainteresowań Seniorów w naszej gminie przeprowadzona na podstawie badań ankietowych. Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.